Taikomasis programavimas

PROGRAMINIO KODO HIGIENA

Atliktus puslapio pakeitimus patikrinsime bent keliomis programinio kodo validacijos įrankiais. Užtikrinsime, kad jūsų lankytojai nesusidurtų su sunkumais lankantis jūsų puslapyje, kokią naršyklę jie benaudotų.